INSTALACIÓNS

Campo de Fútbol "Municipal de Sobrado dos Monxes"
Lg. Campos Arengados, s/n
15813 Sobrado dos Monxes
Pavillón Polideportivo "Municipal de Sobrado dos Monxes"
R/. Santiago do Campo, s/n
15813 Sobrado dos Monxes